Utopia, Food and the Future: Utopian Thinking and the Construction of Inclusive Societies – a contribution from the Humanities.

INVESTIGADORXS PRINCIPAIS Ana Paula Coutinho Mendes (Investigador de BIFEGA que participa: Burghard Baltrusch)
REFERENCIA DO PROXECTO PTDC/CPC-ELT/5676/2014 -016680
ANO DE CONCESIÓN 2016
CONVOCATORIA Fundação para a Ciência e Tecnologia (Portugal)
DATA DE INICIO 2016
DATA DE FINALIZACIÓN 2019
IMPORTE DA AXUDA CONCEDIDA 187.828 €