Rede internacional de investigación da xestión da comunicación (XESCOM).

INVESTIGADORXS PRINCIPAIS Xosé López García (Integrantes do SUG: Grupo Novos Medios da USC,  Research group en Marketing Aplicado da UDC, e os grupos Neurocomunicación, Publicidade e Política, Comunicación Persuasiva e BIFEGA  da UVIGO)
REFERENCIA DO PROXECTO ED431D R2016/019
ANO DE CONCESIÓN 2017
CONVOCATORIA Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de Galicia
DATA DE INICIO 2017
DATA DE FINALIZACIÓN 2018
IMPORTE DA AXUDA CONCEDIDA 120.000 €
ROL (Socio ou líder do proxecto) Socio