Per arte de foder. Cantigas de escarnio de temática sexual

AUTOR Bieito Arias Freixedo
TÍTULO Per arte de foder. Cantigas de escarnio de temática sexual
EDITORIAL Frank & Timme
ANO 2017
ISBN ISBN 978-3-7329-0086-2.