«Figuras femininas na obra de Álvaro Cunqueiro. Entre o desexo e a negación»

AUTORA Camiño Noia Campos
TÍTULO «Figuras femininas na obra de Álvaro Cunqueiro. Entre o desexo e a negación»
EN Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 20
EDITORIAL Universidad Complutense
ANO 2017
PÁXINAS 113-126
URL http://revistas.ucm.es/index.php/MADR