«Literatura de cordel brasileira e educação sociocultural e estética: o caso de Manoel Monteiro»

AUTOR Carlos Nogueira
TÍTULO «Literatura de cordel brasileira e educação sociocultural e estética: o caso de Manoel Monteiro»
EN Escritural. Écritures d’Amérique Latine, 10.
EDITORIAL
ANO 2017
PÁXINAS Revista electrónica (sen numeración de páxinas)
URL