«Sobre as subvencións públicas á tradución editorial galega (2008-2016)»

AUTORA Silvia Montero Küpper
TÍTULO “Sobre as subvencións públicas á tradución editorial galega (2008-2016)”
EN Madrygal: Revista de Estudios Gallegos, 20. Especial.
EDITORIAL Universidad Complutense
ANO 2017
PÁXINAS 103-112
DOI http://dx.doi.org/10.5209/MADR.57632