«Memorias dun neno labrego: a forxa dun longseller»

AUTORA Iolanda Galanes Santos
TÍTULO “Memorias dun neno labrego: a forxa dun longseller”
EN

Madrygal; Revista de Estudios Gallegos, Vol. 20, Especial.

ISSN: 1138-9664

EDITORIAL Universidad Complutense
ANO 2017
PÁXINAS 113-126
DOI http://dx.doi.org/10.5209/MADR.56225