Artigos 2017

Baltrusch, Burghard. (2017). «Nos 30 anos d´a jangada de pedra: José Saramago e a atualidade do discurso da trans-ibericidade», Fênix-Revista de História e Estudos Culturais, nº2.

Fernández Rodríguez, Áurea. (2017). «El Premio Nacional a la Obra de un Traductor y el perfil de los premiados» en Transfer, Vol. XII: 1-2, pp. 28-55, ISSN: 1886-5542.

Dispoñible en https://revistes.ub.edu/index.php/transfer/article/view/17229/20001

_____. (2017). » Os refuxiados políticos e a tradución». Madrygal, Revista de estudios gallegos. Vol 20 Espacial, pp. 215-226, ISSN 1138-9664, ISSN-e 988-3285, DOI: http://dx.doi.org/10.5209/MADR.56224

Forcadela, Manuel. (2017). “Queizán Rosalía de Castro e o poder sesual.» Follas novas: revista de estudos rosalianos, ISSN2530-3813, Nº. 2, 2017, Xeráis, pp. 192-196.

Galanes Santos, Iolanda. (2017). «Memorias dun neno labrego: a forza dun longseller». En: Madrygal. 20, Universidad Complutense de Madrid.

_____. (2017). «Memorias dun neno labrego: revisitando la literatura de la emigración a través de la traducción». Transfer, 12, pp. 1-28, Univerdidad de Barcelona

_____. (2017). «Obra dispersa autotraducida de Carlos Casares. Tres historias eruditas para celebrar un Nadal». Raigame, pp. 122-131.

Luna Alonso, Ana. (2017). «Carlos Casares en el espacio francófono: La trayectoria editorial de Monseigneur«. Anales de Filología Francesa.

_____. (2017). «O papel da traductora no campo literario galego». Madrygal, 20, pp. 215-224.

Martín Lucas, Belén. (2017). Editora xeral, con Cuder Domíngez, Pilar, en Canada and Beyond. A Journal of Canadian Literary and Cultural Studies. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva, Open Journal Access: http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/CanadaBeyond/. ISSN: 2254-1179. CLAVE: R

_____. (2017). “Posthuman Affect in the Global Empire: Queer Speculative Fictions of Canada”, en Beyond “Understanding Canada”. Transnational Perspectives on Canadian Literature. Ed. Melissa Tanti, Jeremy Haynes, Daniel Coleman y Lorraine York. Edmonton: University of Alberta Press, 2017:  151-171. ISBN: 978-1-77212-269-5. CLAVE: CL

_____. (2017).“Posthumanist Feminism and Interspecies Affect in Nalo Hopkinson’s Midnight Robber”, en Atlantis: Critical Studies in Gender, Culture & Social Justice. Aceptado para publicación en diciembre 2017. ISSN: 1715-0698. CLAVE: A

Montero Küpper, Silvia (2017).  “Sobre as subvencións públicas á tradución editorial galega (2008-2016)”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos 20, 103-112. 

Nogueira, Carlos. (2017). “A recolha e a edição de um cancioneiro popular português”, in Anthropos, n.º 112 (1), pp. 226-236. 

_____. (2017). “(Des)aprender com Peter Pan”, in Dobra. Literatura, Testemunho, Artes, Design, nº 1, IELT, FCSH, Universidade Nova de Lisboa.

_____. (2017).  “Literatura de cordel brasileira e educação sociocultural e estética: o caso de Manoel Monteiro”, in Escritural. Écritures d’Amérique Latine, n.º 10.

_____. (2017). “Literatura e entendimento global: a Enciclopédia da História Universal, de Afonso Cruz”, in Fênix. Revista de História e Estudos Culturais, vol. 14, nº 1,pp. 1-11.

_____. (2017). «Para uma leitura dos poemas “À Inglaterra” e “Marcha do Ódio”, de Guerra Junqueiro”, in Alea: Estudos Neolatinos, vol. 19, nº 3, pp. 636-650. 

_____. (2017). “Uma história de fadas de José Saramago”, in Colóquio/Letras, n.º 196, pp. 219-224. 

_____ e Baltrusch, Burghard. (2017). “O riso no Realismo português”, in Romanische Forschungen, n.º 129. 

Noia Campos, Camiño. (2017). «A complexa caracterización da lenda oral. “A viaxe das bruxas”», Adra. Revista dos socios e socias do Museo do Pobo Galeg, nº 11. Santiago de Compostela:  Editora: Museo do Pobo Galego, pp. 41-51. 

_____. (2017). «Casares e o Frente de Liberación Popular (Felipe)», Grial, n.º 214, pp. 136-141. 

_____. (2017). «Figuras femininas na obra de Álvaro Cunqueiro. Entre o desexo e a negación», Madrygal. Revista de Estudios Gallegos 20, pp.113-126. http://revistas.ucm.es/index.php/MADR.