Artigos 2017

ANGUEIRA VITURRO, ANXO. 

_______.

DEL POZO TRIVIÑO, MARIBEL. 

FORCADELA, MANUEL. “Queizán Rosalía de Castro e o poder sesual.» Follas novas: revista de estudos rosalianos, ISSN2530-3813, Nº. 2, 2017, Xeráis, 2017, pp. 192-196.

NOGUEIRA, CARLOS

NOIA CAMPOS, CAMIÑO.