Artigos 2020

ANDRÉS PADÍN, TAMARA. «A experiencia de autotradución poética de Corpo de Antiochia: un exercicio de tensión textual e paratextual froito dunha realidade asimétrica.» Galicia 21 Journal of Contemporary Galician Studies, Vol. I, 2020, pp. 100-124. 

BALTRUSCH, BURGHARD. «A edição crítica de Alberto Caeiro/Fernando Pessoa: Elementos para um estudo da téchne heteronímica e de uma edição hermenêutica não-linear.» Hispanic review, ISSN-e 1553-0639, Vol. 88, Nº 2, 2020, pp. 157-183.

_____. «‘A arte é o que fica na história’ O Ano de 1993 de José Saramago e as ilustrações de Graça MoraisBulletin of Hispanic studies ( Liverpool. 2002 ), ISSN 1475-3839, ISSN-e 1478-3398, Vol. 97, Nº. 7, 2020, pp. 763-792.

_____. «A súa jangada aínda flutua sobre as águas – Homenagem a José Saramago dez anos após a súa morte.» Número especial de Santa Barbara Portuguese Studies, ed. por Burghard Baltrusch e Antía Monteagudo Alonso, 2020, pp. 1-25.

DEL POZO TRIVIÑO, MARIBEL, e CRISTINA MAREY CASTRO. «Deconstruir mitos y prejuicios para interpretar a mujeres migrantes en contextos de violencia de género o prostitución en España.» Mutatis Mutandis: Revista Latinoamericana de Traducción, ISSN-e 2011-799X, Vol. 13, Nº. 1, 2020 (Ejemplar dedicado a: Hacia una traductología feminista transnacional), pp. 64-92. 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ÁUREA. «Reseña del libro ÁLVAREZ MANEIRO, Gemma & BORRIERO, Giovanni, eds. (2018). La letteratura galega. Autori e testi.» Transfer: revista electrónica sobre traducción e interculturalidad, [en línia], 2020, Vol. 15, p. 483-92.

_____. «La metáfora orientacional en traducción económica (fr-es-fr).» Çédille: Revista de Estudios Franceses, ISSN-e 1699-4949, Nº. 17, 2020, pp. 115-139.

FORCADELA, MANUEL. «Modedura líquida. Poesía. Dente de leite, de Arancha Nogueira, Xerais, 2020, 64 páxs.» Tempos dixital, 2020.

LUNA ALONSO, ANA. «Cobertura y tratamiento informativo de la persona que traduce en la prensa.» MonTI. Monografías De Traducción E Interpretación, 2020, pp. 94-120.

_____, e ÁUREA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. «Nós-outras. Comportamentos e intervencións tradutivas. Unha revisión crítica permanenteTransfer. Revista electrónica sobre estudios de traducción e interculturalidad. Vol 15, pp. 1-11.

NOGUEIRA, CARLOS.

NOIA CAMPOS, CAMIÑO.