Libros e capítulos de libros 2017

ARIAS FREIXEDO, BIEITO. Per arte de foder. Cantigas de escarnio de temática sexual. iBroLiT – Ibero-Romance Studies in Literature and Translatology/Studies in Contemporary Literature, vol. VII. Frank & Timme, 440 pages, ISBN 978-3-7329-0086-2.

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, MANUEL SANTIAGO (FORCADELA). A árbore de Kant. Racionalismo e irracionalismo na fundación da Galicia moderna. Publicacións da Universidade de Vigo 2017, ISBN/ISSN: 978-84-8158-731-9.

_____. «A crise de 1916 e Ramón Cabanillas.» Arredor das Irmandades da Fala. Pensamento, política e poética en Galicia (1914-1931), editado por Luís Cochón. Xerais, 2017.

_____. «Literatura nacional, literatura mundial. Literatura universal, literatura globalizada.» Sobre letras e signos: estudos en homenaxe a Anxo Tarrío Varela, editado por Armando Requeixo. Secretaría Xeral de Política Lingüística. Centro Ramón Piñeiro, 2017, pp. 367-384. ISBN. 978-84-453-5251-9

GALANES SANTOS, IOLANDA. «Neologismos de la crisis: estudio contrastivo de sus denominaciones en la prensa gallega y española.» La renovación léxica en las lenguas románicas. Proyectos y perspectivas, editado por M. Sánchez Ibáñez et al. Editum, 2017, pp. 91-105. 

_____. “Neologismos conceptuales y referenciales: aportaciones desde la neología traductiva de la crisis.» Temas actuales de terminología y estudios sobre el léxico, editado por Ch. Vargas e M.A. Candel Mora, Comares, 2017, pp. 125-146

MARTÍN LUCAS, BELÉN, e ANDREA RUTHVEN (eds.) Narratives of Difference in Globalized Cultures: Reading Transnational Cultural Commodities, Palgrave MacMillan, 2017. ISBN: 978-3-319-62132-6. 

_____. “Interrogating the Production, Circulation and Reception of ‘Difference’ in Globalized Cultures.” Narratives of Difference in Globalized Cultures: Reading Transnational Cultural Commodities, editado por Belén Martín Lucas e Andrea Ruthven, Palgrave MacMillan, 2017, pp. 1-12. ISBN: 978-3-319-62132-6. 

NOIA CAMPOS, CAMIÑO. «Pola ruta do sochantre das Crónicas de Cunqueiro.» Sobre letras e signos: estudos en homenaxe a Anxo Tarrío Varela, editado por Armando Requeixo. Secretaría Xeral de Política Lingüística. Centro Ramón Piñeiro, 2017, pp. 627-639.