Libros e capítulos de libros 2021

Álvarez Lugrís, Alberto, Ana Luna Alonso e María Reimóndez (eds.). (2021)Unha voz, moitas voces. Xela Arias tradutora. Xerais.

Andrés Padín, Tamara. (2021) «Xela Arias e a tradución poética: tradución privada e tradución que deixa pegada.» Unha voz, moitas voces. Xela Arias tradutora, editado por Alberto Álvarez Lugrís, Ana Luna Alonso e María Reimóndez, Xerais, pp. 31-48.

Baltrusch, Burghard. (2021)»All poetry is political – elementos para pensar o poético e o político na actualidade.» Poesia e política na actualidade:Aproximações teóricas e práticas, editado por Burghard Baltrusch, Ana Chouciño, Alethia Alfonso García e Antía Monteagudo, Edições Afrontamento, pp.29-56. ISBN 978-972-36-1781-8.

Cabré, Maria Ángels, Olga Castro e Roberta Jonhson. (2021). «Los inicios del feminismo español de la primera ola en los territorios de habla castellana, gallega y catalana.” na nueva historia de los feminismo ibéricos, editado por Silvia Bermúdez and Roberta Johnson, Tirant lo Blanc, pp. 303-325.

Castro Vázquez, Olga. (2021) “¿Rutas diversas para un mismo fin? El apoyo institucional a la traducción de las literaturas en catalán, gallego, valenciano y vasco en la Feria del libro de Fráncfort.” Promoción cultural y traducción. Ferias internacionales del libro e invitados de honor, editado por Iolanda Galanes Santos, Ana Luna Alonso e Carmen Villarino Pardo, Peter Lang, pp. 225-241. 

_____. (2021). “On the Margins and Beyond: Contemporary Galician Women Fiction Writers in Multilingual Spain and the Anglosphere”. Women’s lived experiences of the gender gap: Gender inequalities from a global perspective, editado por Angela Fitzgerald, Springer, pp. 73-82.

_____ e María Laura Spoturno. (2021). “How Rebel Can Translation Be? A (Con)textual Study of Good Night Stories for Rebel Girls and its Spanish Translations.” Translating Feminism. Interdisciplinary Approaches to Text, Place and Agency, editado por Maud Bracke, Julia Bullock, Penelope Morris e Kristina Schult. Palgrave-MacMillan, pp. 227-256.

_____, e María Do Cebreiro Rábade Villar. (2021) “Feminismos gallegos posteriores a 1996.” Una nueva historia de los feminismo ibéricos, editado por Silvia Bermúdez and Roberta Johnson, Tirant lo Blanc, pp. 549-565.

Fernández Álvarez, Manuel Santiago (Forcadela). (2021). «Do Anxo Terrible.» Cadernos Ramón Piñeiro (XLIV). Celebración de Xela Arias. «Intempériateme». Sobre a dificultade de traducírmonos, Secretaría Xeral de Política Lingüística. Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, pp. 91-104. 

_____. (2021). «Vicente Risco e o círculo de Eranos». En Dentro de «Nós» mesmo e a rente ou ao redor. Editores Luís Cochón Touriño e Laura Caamaño Pérez. Cadernos Ramón Piñeiro XLII, pp. 403-418. Xunta de Galicia.

Fernández Rodríguez, Áurea. (2021). «El papel de los premios literarios en el marco de las Ferias Internacionales del Libro.» Promoción cultural y traducción. Ferias internacionales del libro e invitados de honor, editado por Iolanda Galanes Santos, Ana Luna Alonso e Carmen Villarino Pardo, Peter Lang, pp. 97-107. 

Galanes Santos, Iolanda. (2021). «Introducción do libro Promoción cultural y traducción.» Promoción cultural y traducción. Ferias internacionales del libro e invitados de honor, editado por Iolanda Galanes Santos, Ana Luna Alonso e Carmen Villarino Pardo, Peter Lang, pp. 15-25.

_____. (2021).»Traducción e invitado de honoren FIL. Una aproximación.» Promoción cultural y traducción. Ferias internacionales del libro e invitados de honor, editado por Iolanda Galanes Santos, Ana Luna Alonso e Carmen Villarino Pardo, Peter Lang, pp. 75-96.

_____. (2021). «Conclusiones do libro Promoción cultural y traducción.» Promoción cultural y traducción. Ferias internacionales del libro e invitados de honor, editado por Iolanda Galanes Santos, Ana Luna Alonso e Carmen Villarino Pardo, Peter Lang, pp. 254-259.

Galanes Santos, Iolanda, Ana Luna Alonso e Carmen Villarino Pardo (eds.). (2021). Promoción cultural y traducción. Ferias internacionales del libro e invitados de honor. Peter Lang.

Luna Alonso, Ana. (2021). «Traducir e internacionalizar autorías gallegas: una misión delicada.» Die internationale Rezeption der Literaturen SpaniensBeiträge zur Kulturtransferforschung, editado por Ute Barbara Schilly, Frank & Timme, pp. 221-246.  

_____. (2021). «Quebec invitada de honor en Liber 2008. Recepción e impacto mediante la traducción.» Promoción cultural y traducción. Ferias internacionales del libro e invitados de honor, editado por Iolanda Galanes Santos, Ana Luna Alonso e Carmen Villarino Pardo, Peter Lang, pp. 179-195

_____. (2021). Unha voz, moitas voces. Xela Arias tradutora. Xerais.

Montero Küpper, Silvia. (2021). «Zur Internationalisierung der galicischen Literatur durch Übersetzung – Überblick, Hintergründe und Kulturpolitik.» Die internationale Rezeption der Literaturen SpaniensBeiträge zur Kulturtransferforschung, editado por Ute Barbara Schilly, Frank & Timme, pp. 189-220.  

Noia Campos, Camiño. (2021). Folklore Fellows´Comumunications 322. The Kalevala Society.

Teixeira Nogueira, Carlos Manuel. (2021). José Saramago: a Escrita Infinita. Tinta-da-China.

_____. (2021). José Saramago e os Desafíos do Nosso Tempo. Universitat de Barcelona.

_____. (2021). «Levantado do Chão, de José Saramago: Paisagem, política e literatura.» Alentejo(s): Imagens do Ambiente Natural e Humano na Literatura de Ficção, editado por Ana Cristina Carvalho e Albertina Raposo, Edições Colibri, pp. 83-98.

_____. (2021). Con Burghard Baltrusch e Jordi Cerdá Subirachs (eds.). (2021). José Saramago e os Desafíos do Nosso Tempo. Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacións.