Artigos 2021

Baltrusch, Burghard. (2021). «Sobre o poético e político na obra de Jorge de Sena». En Santa Bárbara Portuguese Studies. ISSN: 1077-5943.

Bermúdez Montes, María Teresa (no prelo). “Camiñando nas marxes con Xohán Casal: espiritualidade popular e expresión literaria”. En Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca (Anuario de filología catalana, gallega y vasca). XXVI (2021). Madrid: UNED.

Buján Otero, Patricia. (2021): «Traducir a Fallada nautralmente». En Viceversa. Revista Galega de Tradución, núm. 21, pp. 353-362. ISSN: 1135-8920.

_____ e Silvia Montero Küpper. (2021). «A tradución literaria alemán – galego: breve estado da cuestión». En Viceversa. Revista Galega de Tradución, núm. 21, pp. 439-474. ISSN: 1135-8920. https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGQ2MDIzZDU3LTdlMmEtNDUwNi04NWI3LTA1ZDdiZDgxYTBiNwAQANIs%2F1oO9c5KllM4qUVBWHQ%3D

_____ e Lara Domínguez Araújo. (2021). » A lingua galega como vantaxe competitiva no mercado globalizado da tradución e da interpretación: manifesto <<o galego suma e multiplica>>». En Viceversa. Revista Galega de Tradución, núm. 21, pp. 421-437. ISSN: 1135-8920.

Castro, Olga and Laura Linares. (2021). “Translating the literatures of stateless cultures in Spain: translation grants and institutional support at the Frankfurt Book Fair». Perspectives, Studies in Translation Theory and Practice.

Fernández Álvarez, Manuel Santiago (Forcadela). (2021). «O rosmar do vello e o «cro cro» do sapo. A poética do acontecemento en Curros Enríquez». A trabe de ouro. Revista Galega de pensamento crítico, núm.116, pp. 9-43. ISSN: 1130-2674.

_____. (2021).»Das raíces do extraviko». Grial. ISSN: 0017-4181.

_____. (2021). Reseña sobre o libro Corazón de manteiga  (2020) de Xavier Queipo. Madrygal. ISSN: 1138-9664.

_____. (2021). Reseña sobre o libro O estado intermedio (2020) de Rexina Vega. Vigo: Galaxia, 190 pp. Madrygal. ISSN: 1138-9664.

Marey Castro, Cristina. (2021). “Xogo de reflexividades: a antropoloxía como aliada para repensar a interpretación social”. En Viceversa. Revista Galega de Tradución, núm. 21, pp. 165-186. ISSN: 1135-8920.

Dispoñíbel en: https://revistas.webs.uvigo.es/index.php/viceversa/article/view/3462

Orois Fernández, María de la Paz. (2021). «David Golder». En Viceversa. Revista Galega de Tradución, núm. 21, pp. 407-408. ISSN: 1135-8920.

_____. (2021). «Novela de xadrez». En Viceversa. Revista Galega de Tradución, núm. 21, pp. 399-400. ISSN: 1135-8920.

Quintairos Soliño, Alba. (2021). Reseña  sobre el libro  Para entender la sociedad japonesa (2018) de Joy Hendry. Traducción de Francisco J. Ramos Mena. Barcelona: Edicións Bellaterra, 309 pp.». Estudios de Asia y África (en línea), vol.56, núm. 1, ISSN: 2448-654X.

_____. (2021). «Sakura. Dicionario de cultura xaponesa». Viceversa. Revista Galega de Tradución. ISSN: 1135-8920.

_____. (2021). «El cuento más allá de la tradición literaria: el Taketori Monogatari como paradigma de la globalización de referencias culturales». Cultura, Lenguaje y Representación, Vol.25. ISSN: 1697-7750.

Rosende Pérez, Aida. (2021). “Gendering Placement in Displacement: Transnational Im/mobility and the Refugee Camp in Emer Martin’s Baby Zero». En Estudios Irlandeses. Vol. 16. doi: 10.24162/EI. ISSN: 1699-311X. https://doi.org/10.24162/EI2021-10061

Seijas-Pérez, Iria. (2021). Review of Routledge International Handbook of Irish Studies, edited by Renée Fox, Mike Cronin and Brian Ó Conchubhair. Babel-AFIAL: Aspectos de Filoloxía Inglesa e Alemá, n. 30, pp. 151-158. https://doi.org/10.35869/afial.v0i30.3709.

Teixeira Nogueira, Carlos Manuel. (2021). «George Steiner e José Saramago: a antropologia do mal ou «o mal é»». En Anthropos: International Review of Anthopology an Linguistics. ISSN: 0257-9774.

_____. (2021). «José Saramago: a (des)memória do mal». En Confluenze, vol.13, pp.563-596. ISSN: 2036-0967.

_____. (2021). «Saramago infantil e juvenil». En History of Education and Children´s Literature. ISSN: 1971-1093.

_____. (2021). «A praga da tradição oral portuguesa e a praga dos romances de Aquilino Ribeiro». En En Anthropos: International Review of Anthopology an Linguistics, vol. 16, pp. 89-100.ISSN: 0257-9774.

_____. (2021). «A sátira na poesía realista portuguesa». En Melanges de la Casa de Velázquez, núm. 51, pp. 225-244. ISSN: 0076-230X.

_____. (2021). «»Queima essas sátiras frías/ Faltas de siso e conselho»: a sátira em Nicolau Tolentino». En Cincinnati Romance Review. ISSN: 0883-9816.

_____. (2021). » A memoria e o mal segundo Eduardo Lourenço». En Nova Águia – Revista de Cultura para o Século XXI.  ISSN: 1647-2802.

_____. (2021). «José Saramago na literatura de cordel brasileira». En LusoBrazilian Review, vol. 58, pp. 34-53. ISSN: 0024-7413.

_____ e John Rex Amuzu Gadzekpo. (2021). «»Para cantador valente/ tenho um chicote de aço»: homens em confronto na peleja brasileira.». En Mester.  ISSN: 0160-2764.

_____. (2021). «Baltasar Dias, <<cego da ilha da Madeira>> Notas sobre os autos de devoção (Auto do Nascimento, Auto de Santo Aleixo e Auto de Santa Catarina)». En Boletín de literatura oral. ISSM: 2173-0695.

_____. (2021). «Alberto Pimenta, o poeta que perdeu um sapato».  En Flauta de luz, núm. 8, pp. 198-206. ISSN: 2183-9948.

_____. (2021). Recesão do libro  Formas de ler – A Literatura e a Biblioteca. A literatura e o tempo. A literatura e o corpo (2020) de Teresa Cristina Cerdeira, Moinhos. En ColoquioLetras. ISSN: 010-1451.

_____. (2021). Recesão do libro Contra mim (2020) de  Valter Hugo Mãe, Porto Editora. En ColoquioLetras. ISSN: 010-1451.