O silenciamiento das mulleres singapurenses a través de «The Taximan’s Story» de Catherine Lim

 

DOUTORANDA Alba Zels Garrido
TÍTULO A representación das mulleres na ficción contemporánea, de fantasía e histórica singapurense.
DIRECTORA

 

Belén Martín Lucas

LIÑA DE INVESTIGACIÓN FEMINARIO
RESUMO Esta tese ten como obxectivo principal realizar unha análise comparativa de diferentes obras de ficción dos xéneros contemporáneo, de fantasía e histórico publicadas dende o ano 2010 por escritoras singapurenses e derivar deste un estudo discursivo da linguaxe e recursos literarios empregados para a representación das muleres en ditas obras, optando por unha perspectiva queer e feminista interseccional.
ENTRADA NO PROGRAMA 2022
PALABRAS CHAVE Singapore, female writers, fantasy, contemporary, historical, fiction, queer, feminist