Praza de FPI do proxecto COMMUNITAS.

Breve descrición das tarefas que desenvolverá o persoal investigador predoutoral contratado:

Elaboración dunha tese doutoral que analice textos literarios e/ou fílmicos das culturas anglófonas atlánticas do século XXI para estudar as categorías de sexualidade, xénero, raza, clase e capacidade como categorías primordiais na ensamblaxe das comunidades ao redor da reciprocidade, respons(h)abilidade, o coidado, as alianzas e as relacións. Ademáis deberá participar nas tarefas de diseminación e divulgación organizadas polo proxecto e nas tarefas de formación detalladas no apartado 6.1 da Memoria de solicitude do proxecto.

Investigadora principal: Belén Martín Lucas

Área temática: Cultura: filoloxía, literatura e arte 

Podedes consultar toda a información nas seguintes ligazóns:  galego/castelán e inglés