«Communitas/Immunitas: ontologías relacionales en las culturas atlánticas anglófonas del siglo XXI

INVESTIGADOR PRINCIPAL Belén Martín Lucas
REFERENCIA DO PROXECTO PID2022-136904NB-I00
ANO DE CONCESIÓN 2023
CONVOCATORIA Ministerio de Ciencia e Educación.
DATA DE INICIO 2023
DATA DE FINALIZACIÓN 2026
IMPORTE DA AXUDA CONCEDIDA 72.500,00€