GPC (Grupo con Potencial de Crecemento)

INVESTIGADOR PRINCIPAL Belén Martín Lucas
REFERENCIA DO PROXECTO ED431B 2017/76
ANO DE CONCESIÓN 2017
CONVOCATORIA Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG), nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i (2017). Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e Consellería de Economía, Emprego e Industria.
DATA DE INICIO 2017
DATA DE FINALIZACIÓN 2019
IMPORTE DA AXUDA CONCEDIDA 90.000,00€