GRC (Grupo de Referencia Competitiva)

INVESTIGADOR PRINCIPAL Burghard Baltrusch
REFERENCIA DO PROXECTO ED431C 2020/04
ANO DE CONCESIÓN 2020
CONVOCATORIA Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG), nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i (2020). Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e Consellería de Economía, Emprego e Industria.
DATA DE INICIO 2020
DATA DE FINALIZACIÓN 2023
IMPORTE DA AXUDA CONCEDIDA 200.000,00€