Libros e capítulos de libros 2021

Libros e capítulos de libros 2021 ÁLVAREZ LUGRÍS, ALBERTO, ANA LUNA ALONSO e MARÍA REIMÓNDEZ (eds.) Unha voz, moitas voces. Xela Arias tradutora. Xerais, 2021. ANDRÉS PADÍN, TAMARA. «Xela Arias e a tradución poética: tradución privada e tradución que deixa pegada.»...

Libros e capítulos de libros 2020

Libros e capítulos de libros 2020 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, MANUEL SANTIAGO (FORCADELA). «Vicente Risco e o Círculo de Eranos.» Cadernos Ramón Piñeiro (XLII). Dentro de Nós mesmo e a rente ou ao redor, editado por Luís Cochón e Laura Caamaño Pérez. Centro Ramón Piñeiro para...

Libros e capítulos de libros 2017

Libros e capítulos de libros 2017 ARIAS FREIXEDO, BIEITO. Per arte de foder. Cantigas de escarnio de temática sexual. iBroLiT – Ibero-Romance Studies in Literature and Translatology/Studies in Contemporary Literature, vol. VII. Frank & Timme, 440 pages, ISBN...

Artigos 2020

Artigos 2020 ANDRÉS PADÍN, TAMARA. «A experiencia de autotradución poética de Corpo de Antiochia: un exercicio de tensión textual e paratextual froito dunha realidade asimétrica.» Galicia 21 Journal of Contemporary Galician Studies, Vol. I, 2020, pp. 100-124. ...

Artigos 2019

Artigos 2019 BALTRUSCH, BURGHARD.  BERMÚDEZ MONTES, MARÍA TERESA. «Poesia e subversão: o corpo feminino como ferramenta política em Sangria, de Luíza Romão.» Romance Notes, vol. 59 no. 3, 2019, p. 421-434. Project MUSE, doi:10.1353/rmc.2019.0037. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,...