Artigos 2023

Artigos 2023 Baltrusch, Burghard. (2023). “A Dama do Pé-de-Cabra desde a Idade Média até ao Século XXI uma proposta intermedial e interdisciplinar para decolonizar o ensino de literatura e cultura portuguesas”, en Portuguese Literary & Cultural Studies, pp. 1-26....

Artigos 2022

Artigos 2022 Baltrusch, Burghard. (2022). “O memorial de Blimunda — reflexoes sobre a reinvencao da etica em Jose Saramago”, en Revista de Estudos Saramaguianos, 15, pp. 40-67. _____. (2022). “Sobre o poetico e o politico em Jose Saramago”, en Cincinnati Romance...

Artigos 2021

Artigos 2021 Baltrusch, Burghard. (2021). «Sobre o poético e político na obra de Jorge de Sena». En Santa Bárbara Portuguese Studies. ISSN: 1077-5943. Bermúdez Montes, María Teresa (no prelo). “Camiñando nas marxes con Xohán Casal: espiritualidade popular e expresión...

Artigos 2020

Artigos 2020 Andrés Padín, Tamara. (2020). «A experiencia de autotradución poética de Corpo de Antiochia: un exercicio de tensión textual e paratextual froito dunha realidade asimétrica.» Galicia 21 Journal of Contemporary Galician Studies, Vol. I, pp. 100-124. ...

Artigos 2019

Artigos 2019 Baltrusch, Burghard. (2019). “A arte é o que fica na história” — O Ano de 1993 de José Saramago e as ilustrações de Graça Morais”, Bulletin of Hispanic Studies. _____. (2019). «Bibliografía activa e passiva (practicamente «exaustiva») de Adília Lopes»....

Artigos 2018

Artigos 2018 Angueira Viturro, Anxo. (2018). «Manuel Barros, crítico e tradutor de Rosalía.» Follas novas: revista de estudos rosalianos, ISSN 2530-3813, Nº. 3, pp. 112-122. _____. (2018).»O «Entremés gallego» (ca. 1708-1712)unha descuberta extraordinaria.»  A Trabe...