PUBLICACIÓNS

Libros e capítulos de libros 2021

ÁLVAREZ LUGRÍS, ALBERTO, ANA LUNA ALONSO e MARÍA REIMÓNDEZ (eds.) Unha voz, moitas voces. Xela Arias tradutora. Xerais, 2021. ANDRÉS PADÍN, TAMARA. "Xela Arias e a tradución poética: tradución privada e tradución que deixa pegada." Unha voz, moitas voces. Xela Arias...

Libros e capítulos de libros 2020

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, MANUEL SANTIAGO (FORCADELA). "Vicente Risco e o Círculo de Eranos." Cadernos Ramón Piñeiro (XLII). Dentro de Nós mesmo e a rente ou ao redor, editado por Luís Cochón e Laura Caamaño Pérez. Centro Ramón Piñeiro para a investigación, 2020, pp....

Libros e capítulos de libros 2017

ARIAS FREIXEDO, BIEITO. Per arte de foder. Cantigas de escarnio de temática sexual. iBroLiT – Ibero-Romance Studies in Literature and Translatology/Studies in Contemporary Literature, vol. VII. Frank & Timme, 440 pages, ISBN 978-3-7329-0086-2. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ,...

Artigos 2020

ANDRÉS PADÍN, TAMARA. "A experiencia de autotradución poética de Corpo de Antiochia: un exercicio de tensión textual e paratextual froito dunha realidade asimétrica." Galicia 21 Journal of Contemporary Galician Studies, Vol. I, 2020, pp. 100-124.  BALTRUSCH, BURGHARD....

Artigos 2019

BALTRUSCH, BURGHARD.  BERMÚDEZ MONTES, MARÍA TERESA. "Poesia e subversão: o corpo feminino como ferramenta política em Sangria, de Luíza Romão." Romance Notes, vol. 59 no. 3, 2019, p. 421-434. Project MUSE, doi:10.1353/rmc.2019.0037. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ÁUREA. ...

Artigos 2018

ANGUEIRA VITURRO, ANXO. "Manuel Barros, crítico e tradutor de Rosalía." Follas novas: revista de estudos rosalianos, ISSN 2530-3813, Nº. 3, 2018, pp. 112-122 _______. "O "Entremés gallego" (ca. 1708-1712)unha descuberta extraordinaria."  A Trabe de ouro: publicación...

Artigos 2017

ANGUEIRA VITURRO, ANXO.  _______. DEL POZO TRIVIÑO, MARIBEL.  FORCADELA, MANUEL. “Queizán Rosalía de Castro e o poder sesual." Follas novas: revista de estudos rosalianos, ISSN2530-3813, Nº. 2, 2017, Xeráis, 2017, pp. 192-196. NOGUEIRA, CARLOS.  NOIA CAMPOS,...

«O riso no Realismo português»

AUTORES Burghard Baltrusch e Carlos Nogueira  TÍTULO "O riso no Realismo português" EN Romanische Forschungen, nº 4 ANO 2017 URL https://www.researchgate.net/publication/321438474_O_riso_no_Realismo_portugues  

«Os refuxiados políticos e a tradución»

AUTORA Áurea Fernández Rodríguez TÍTULO “Os refuxiados políticos e a tradución” EN Madrygal; Revista de Estudios Gallegos, Vol. 20, Especial.  ISSN: 1138-9664 / ISSN-e 988-3285 EDITORIAL Universidad Complutense ANO 2017 PÁXINAS 215-226 DOI...