PUBLICACIÓNS

Artigos 2023

López-Canabal, Cristina A. (2023). “A invisibilidade literaria das linguas cooficiaisdentro do Estado español: unha achega recente”.En Viceversa, núm. 22._____. (2023). “As zonas de contacto das diferentes linguas da península ibérica: unha achega recente. En...

Artigos 2022

Baltrusch, Burghard. (2022). “O memorial de Blimunda — reflexoes sobre a reinvencao da etica em Jose Saramago”. Revista de Estudos Saramaguianos, 15, pp. 40-67. _____. (2022). “Sobre o poetico e o politico em Jose Saramago.” Cincinnati Romance Review. Volume 52, pp....

Artigos 2021

Baltrusch, Burghard. (2021). "Sobre o poético e político na obra de Jorge de Sena". En Santa Bárbara Portuguese Studies. ISSN: 1077-5943. Bermúdez Montes, María Teresa (EN PRENSA). “Camiñando nas marxes con Xohán Casal: espiritualidade popular e expresión literaria”....

Artigos 2020

Andrés Padín, Tamara. (2020). "A experiencia de autotradución poética de Corpo de Antiochia: un exercicio de tensión textual e paratextual froito dunha realidade asimétrica." Galicia 21 Journal of Contemporary Galician Studies, Vol. I, pp. 100-124.  Baltrusch,...

Artigos 2019

Baltrusch, Burghard. (2019). “A arte é o que fica na história” — O Ano de 1993 de José Saramago e as ilustrações de Graça Morais”, Bulletin of Hispanic Studies. _____. (2019). “Os problemas da edição crítica de Alberto Caeiro/Fernando Pessoa: Elementos para um estudo...

Artigos 2018

Angueira Viturro, Anxo. (2018). "Manuel Barros, crítico e tradutor de Rosalía." Follas novas: revista de estudos rosalianos, ISSN 2530-3813, Nº. 3, pp. 112-122. _____. (2018)."O "Entremés gallego" (ca. 1708-1712)unha descuberta extraordinaria."  A Trabe de ouro:...

Artigos 2017

Baltrusch, Burghard. (2017). "Nos 30 anos d´a jangada de pedra: José Saramago e a atualidade do discurso da trans-ibericidade", Fênix-Revista de História e Estudos Culturais, nº2. Del Pozo Triviño, Maribel. (2014). "Analysis of Charterparty Agreements from Textual...