«Casares e o Frente de Liberación Popular (Felipe)»

AUTORA Camiño Noia Campos
TÍTULO «Casares e o Frente de Liberación Popular (Felipe)»
EN Grial, n.º 214, abril-xuño.
EDITORIAL Galaxia
ANO 2017
PÁXINAS 136-141
URL https://www.revistasculturales.com/revistas/88/grial/num/214/