«Os refuxiados políticos e a tradución»

AUTORA Áurea Fernández Rodríguez
TÍTULO “Os refuxiados políticos e a tradución”
EN

Madrygal; Revista de Estudios Gallegos, Vol. 20, Especial. 

ISSN: 1138-9664 / ISSN-e 988-3285

EDITORIAL Universidad Complutense
ANO 2017
PÁXINAS 215-226
DOI

http://dx.doi.org/10.5209/MADR.56224