Artigos 2020

Andrés Padín, Tamara. (2020). «A experiencia de autotradución poética de Corpo de Antiochia: un exercicio de tensión textual e paratextual froito dunha realidade asimétrica.» Galicia 21 Journal of Contemporary Galician Studies, Vol. I, pp. 100-124. 

Baltrusch, Burghard. (2020)»A edição crítica de Alberto Caeiro/Fernando Pessoa: Elementos para um estudo da téchne heteronímica e de uma edição hermenêutica não-linear.» Hispanic review, ISSN-e 1553-0639, Vol. 88, Nº 2, pp. 157-183.

_____. (2020). «‘A arte é o que fica na história’ O Ano de 1993 de José Saramago e as ilustrações de Graça MoraisBulletin of Hispanic studies ( Liverpool. 2002 ), ISSN 1475-3839, ISSN-e 1478-3398, Vol. 97, Nº. 7, pp. 763-792.

_____. (2020). «A súa jangada aínda flutua sobre as águas – Homenagem a José Saramago dez anos após a súa morte.» Número especial de Santa Barbara Portuguese Studies, ed. por Burghard Baltrusch e Antía Monteagudo Alonso, pp. 1-25.

_____. (2020). «Mark Sabine, José Saramago: History, Utopía and the Necessity of Error». En Portuguese Studies, pp. 112-115.

Bermúdez Montes, María Teresa. (2020). «O corpo feminino como ferramenta política em Sangría, de Luíza Romão». Romance Notes. ISSN: 1475-3839.

_____.(2020). «Quebrando os tabús: corpo e subversión en tres poetas galegas». Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca. ISSN: 1130-8508. Nº 25, pp. 67-84.

Del Pozo Triviño, Maribel, e Cristina Marey Castro. (2020). «Deconstruir mitos y prejuicios para interpretar a mujeres migrantes en contextos de violencia de género o prostitución en España.» Mutatis Mutandis: Revista Latinoamericana de Traducción, ISSN-e 2011-799X, Vol. 13, Nº. 1, (Ejemplar dedicado a: Hacia una traductología feminista transnacional), pp. 64-92. 

Fernández Rodríguez, Áurea. (2020).«Reseña del libro ÁLVAREZ MANEIRO, Gemma & BORRIERO, Giovanni, eds. (2018). La letteratura galega. Autori e testi.» Transfer: revista electrónica sobre traducción e interculturalidad, [en línia], Vol. 15, p. 483-92.

_____. (2020). «La metáfora orientacional en traducción económica (fr-es-fr).» Çédille: Revista de Estudios Franceses, ISSN-e 1699-4949, Nº. 17 pp. 115-139.

Forcadela, Manuel. (2020) «Modedura líquida. Poesía. Dente de leite, de Arancha Nogueira, Xerais, 2020, 64 páxs.» Tempos dixital.

Luna Alonso, Ana. (2020). «Cobertura y tratamiento informativo de la persona que traduce en la prensa.» MonTI. Monografías De Traducción E Interpretación, pp. 94-120.

_____, e Áurea Fernández Rodríguez. (2020). «Nós-outras. Comportamentos e intervencións tradutivas. Unha revisión crítica permanenteTransfer. Revista electrónica sobre estudios de traducción e interculturalidad. Vol 15, pp. 1-11.

Platas Alonso, María. (2020). «A History of Out African American Lesbian Media-Making». Babel Afial. Editores Welbon, Yvonne, and Alexandra Juhasz. ISSN: 1132-7332. Duke University Press, pp. 155-162.