Libros e capítulos de libros 2017

Arias Freixedo, Bieito. (2017). Per arte de foder. Cantigas de escarnio de temática sexual. iBroLiT – Ibero-Romance Studies in Literature and Translatology/Studies in Contemporary Literature, vol. VII. Frank & Timme, 440 pages, ISBN 978-3-7329-0086-2.

Fernández Álvarez, Manuel Santiago (Forcadela). (2017). A árbore de Kant. Racionalismo e irracionalismo na fundación da Galicia moderna. Publicacións da Universidade de Vigo, ISBN/ISSN: 978-84-8158-731-9.

_____. (2017). «A crise de 1916 e Ramón Cabanillas.» Arredor das Irmandades da Fala. Pensamento, política e poética en Galicia (1914-1931), editado por Luís Cochón. Xerais.

_____. (2017).»Literatura nacional, literatura mundial. Literatura universal, literatura globalizada.» Sobre letras e signos: estudos en homenaxe a Anxo Tarrío Varela, editado por Armando Requeixo. Secretaría Xeral de Política Lingüística. Centro Ramón Piñeiro, pp. 367-384. ISBN. 978-84-453-5251-9

Fernández Rodríguez, Áurea; Galanes Santos, Iolanda. (2017). «Neologisms, metaphors and new concepts for writing media news». En Túñez-López, J.M.; Valentín Alejandro Martínez Fernández, Xosé López García, José Rúas Araújo & Francisco Campos Freire Communication: Innovation & Quality, Ed. Springer.

Galanes Santos, Iolanda. (2017). «Neologismos de la crisis: estudio contrastivo de sus denominaciones en la prensa gallega y española.» La renovación léxica en las lenguas románicas. Proyectos y perspectivas, editado por M. Sánchez Ibáñez et al. Editum, pp. 91-105.

_____. (2017). “Neologismos conceptuales y referenciales: aportaciones desde la neología traductiva de la crisis.» Temas actuales de terminología y estudios sobre el léxico, editado por Ch. Vargas e M.A. Candel Mora, Comares, pp. 125-146

_____. (2017). «A terminoloxía en Galicia: terminografía para a comunicación internacional?», en Núñez Singala, M. (ed.): Terminoloxía e normalización. Actas da XII Xornada científica Realiter, Universidade de Santiago de Compostela: Santiago de Compostela.

Luna Alonso, Ana; Galanes Santos, Iolanda. (2017). «A tradución entre culturas minorizadas na cultura galega. Intercambios contemporáneos», en López, Teresa; Malingret, Laurence e Torres Feijó, Elías José: Estudos literarios e campo cultural galego, Santiago de Compostela: CIPPCE – Universidade de Santiago de Compostela.

Martín Lucas, Belén, e Andrea Ruthven (eds.). (2017). Narratives of Difference in Globalized Cultures: Reading Transnational Cultural Commodities, Palgrave MacMillan. ISBN: 978-3-319-62132-6. 

_____. (2017). “Interrogating the Production, Circulation and Reception of ‘Difference’ in Globalized Cultures.” Narratives of Difference in Globalized Cultures: Reading Transnational Cultural Commodities, editado por Belén Martín Lucas e Andrea Ruthven, Palgrave MacMillan, pp. 1-12. ISBN: 978-3-319-62132-6.

Montero Küpper, Silvia; Luna Alonso. (2017). «The Public Image of Book Tranlators in the Digital Press». En Túñez López, J.M.; Valentín Alejandro Martínez Fernández, Xosé López Garci, José Rúas Araújo & Francisco Campos Freire Communication: Innovation & Quality, Ed. Springer.

Noia Campos, Camiño. (2017). «Pola ruta do sochantre das Crónicas de Cunqueiro.» Sobre letras e signos: estudos en homenaxe a Anxo Tarrío Varela, editado por Armando Requeixo. Secretaría Xeral de Política Lingüística. Centro Ramón Piñeiro, pp. 627-639.