Libros e capítulos de libros 2021

Álvarez Lugrís, Alberto, Ana Luna Alonso e María Reimóndez (eds.). (2021)Unha voz, moitas voces. Xela Arias tradutora. Xerais.

Andrés Padín, Tamara. (2021) «Xela Arias e a tradución poética: tradución privada e tradución que deixa pegada.» Unha voz, moitas voces. Xela Arias tradutora, editado por Alberto Álvarez Lugrís, Ana Luna Alonso e María Reimóndez, Xerais, pp. 31-48.

Baltrusch, Burghard. (2021)»All poetry is political – elementos para pensar o poético e o político na actualidade.» Poesia e política na actualidade:Aproximações teóricas e práticas, editado por Burghard Baltrusch, Ana Chouciño, Alethia Alfonso García e Antía Monteagudo, Edições Afrontamento, pp.29-56. ISBN 978-972-36-1781-8.

_____. (2021). José Saramago e os Desafíos do Nosso Tempo. Barcelona: Universitat de Barcelona. ISBN: 9788449099823.

Cabré, Maria Ángels, Olga Castro e Roberta Jonhson. (2021). «Los inicios del feminismo español de la primera ola en los territorios de habla castellana, gallega y catalana.” na nueva historia de los feminismo ibéricos, editado por Silvia Bermúdez and Roberta Johnson, Tirant lo Blanc, pp. 303-325.

Castro Vázquez, Olga. (2021) “¿Rutas diversas para un mismo fin? El apoyo institucional a la traducción de las literaturas en catalán, gallego, valenciano y vasco en la Feria del libro de Fráncfort.” Promoción cultural y traducción. Ferias internacionales del libro e invitados de honor, editado por Iolanda Galanes Santos, Ana Luna Alonso e Carmen Villarino Pardo, Peter Lang, pp. 225-241. 

_____. (2021). “On the Margins and Beyond: Contemporary Galician Women Fiction Writers in Multilingual Spain and the Anglosphere”. Women’s lived experiences of the gender gap: Gender inequalities from a global perspective, editado por Angela Fitzgerald, Springer, pp. 73-82.

_____ e María Laura Spoturno. (2021). “How Rebel Can Translation Be? A (Con)textual Study of Good Night Stories for Rebel Girls and its Spanish Translations.” Translating Feminism. Interdisciplinary Approaches to Text, Place and Agency, editado por Maud Bracke, Julia Bullock, Penelope Morris e Kristina Schult. Palgrave-MacMillan, pp. 227-256.

_____, e María Do Cebreiro Rábade Villar. (2021) “Feminismos gallegos posteriores a 1996.” Una nueva historia de los feminismo ibéricos, editado por Silvia Bermúdez and Roberta Johnson, Tirant lo Blanc, pp. 549-565.

Fernández Álvarez, Manuel Santiago (Forcadela). (2021). «Do Anxo Terrible.» Cadernos Ramón Piñeiro (XLIV). Celebración de Xela Arias. «Intempériateme». Sobre a dificultade de traducírmonos, Secretaría Xeral de Política Lingüística. Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, pp. 91-104. 

_____. (2021). «Vicente Risco e o círculo de Eranos». En Dentro de «Nós» mesmo e a rente ou ao redor. Editores Luís Cochón Touriño e Laura Caamaño Pérez. Cadernos Ramón Piñeiro XLII, pp. 403-418. Xunta de Galicia.

Fernández Rodríguez, Áurea. (2021). «El papel de los premios literarios en el marco de las Ferias Internacionales del Libro.» Promoción cultural y traducción. Ferias internacionales del libro e invitados de honor, editado por Iolanda Galanes Santos, Ana Luna Alonso e Carmen Villarino Pardo, Peter Lang, pp. 97-107. 

Galanes Santos, Iolanda. (2021). «Introducción do libro Promoción cultural y traducción.» Promoción cultural y traducción. Ferias internacionales del libro e invitados de honor, editado por Iolanda Galanes Santos, Ana Luna Alonso e Carmen Villarino Pardo, Peter Lang, pp. 15-25.

_____. (2021).»Traducción e invitado de honoren FIL. Una aproximación.» Promoción cultural y traducción. Ferias internacionales del libro e invitados de honor, editado por Iolanda Galanes Santos, Ana Luna Alonso e Carmen Villarino Pardo, Peter Lang, pp. 75-96.

_____. (2021). «Conclusiones do libro Promoción cultural y traducción.» Promoción cultural y traducción. Ferias internacionales del libro e invitados de honor, editado por Iolanda Galanes Santos, Ana Luna Alonso e Carmen Villarino Pardo, Peter Lang, pp. 254-259.

Galanes Santos, Iolanda, Ana Luna Alonso e Carmen Villarino Pardo (eds.). (2021). Promoción cultural y traducción. Ferias internacionales del libro e invitados de honor. Peter Lang.

Luna Alonso, Ana. (2021). «Traducir e internacionalizar autorías gallegas: una misión delicada.» Die internationale Rezeption der Literaturen SpaniensBeiträge zur Kulturtransferforschung, editado por Ute Barbara Schilly, Frank & Timme, pp. 221-246.  

_____. (2021). «Quebec invitada de honor en Liber 2008. Recepción e impacto mediante la traducción.» Promoción cultural y traducción. Ferias internacionales del libro e invitados de honor, editado por Iolanda Galanes Santos, Ana Luna Alonso e Carmen Villarino Pardo, Peter Lang, pp. 179-195

_____. (2021). Unha voz, moitas voces. Xela Arias tradutora. Xerais.

Montero Küpper, Silvia. (2021). «Zur Internationalisierung der galicischen Literatur durch Übersetzung – Überblick, Hintergründe und Kulturpolitik.» Die internationale Rezeption der Literaturen SpaniensBeiträge zur Kulturtransferforschung, editado por Ute Barbara Schilly, Frank & Timme, pp. 189-220.  

Noia Campos, Camiño. (2021). Folklore Fellows´Comumunications 322. The Kalevala Society.

Teixeira Nogueira, Carlos Manuel. (2021). José Saramago: a Escrita Infinita. Tinta-da-China.

_____. (2021). José Saramago e os Desafíos do Nosso Tempo. Universitat de Barcelona.

_____. (2021). «Levantado do Chão, de José Saramago: Paisagem, política e literatura.» Alentejo(s): Imagens do Ambiente Natural e Humano na Literatura de Ficção, editado por Ana Cristina Carvalho e Albertina Raposo, Edições Colibri, pp. 83-98.

_____. (2021). Con Burghard Baltrusch e Jordi Cerdá Subirachs (eds.). (2021). José Saramago e os Desafíos do Nosso Tempo. Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacións.

Torres Outón, Sara María. (2021).  «Emprendimiento femenino, del marco general al caso particular. Historias de vida de emprendedoras gallegas», en Ana Paula Márques Pereira (coord.) Mulheres empresárias e empreendedoras, Editorial Húmus, pp 221-248.  ISBN 978-989-755-713-2.