Libros e capítulos de libros 2021

ÁLVAREZ LUGRÍS, ALBERTO, ANA LUNA ALONSO e MARÍA REIMÓNDEZ (eds.) Unha voz, moitas voces. Xela Arias tradutora. Xerais, 2021.

ANDRÉS PADÍN, TAMARA. «Xela Arias e a tradución poética: tradución privada e tradución que deixa pegada.» Unha voz, moitas voces. Xela Arias tradutora, editado por Alberto Álvarez Lugrís, Ana Luna Alonso e María Reimóndez, Xerais, 2021, pp. 31-48.

BALTRUSCH, BURGHARD. «All poetry is political – elementos para pensar o poético e o político na actualidade.» Poesia e política na actualidade:Aproximações teóricas e práticas, editado por Burghard Baltrusch, Ana Chouciño, Alethia Alfonso García e Antía Monteagudo, Edições Afrontamento, 2021, pp.29-56. ISBN 978-972-36-1781-8.

BALTRUSCH, BURGHARD, (coord.), ANA CHOUCIÑO, ALETHIA ALFONSO e ANTÍA MONTEAGUDO (eds.) Poesía e política na actualidade. Aproximações teóricas e práticas. Edições Afrontamento, 2021.

CABRÉ, MARIA ÁNGELS, OLGA CASTRO e ROBERTA JOHNSON. “Los inicios del feminismo español de la primera ola en los territorios de habla castellana, gallega y catalana.” na nueva historia de los feminismo ibéricos, editado por Silvia Bermúdez and Roberta Johnson, Tirant lo Blanc, 2021, pp. 303-325.

CASTRO VÁZQUEZ, OLGA. “¿Rutas diversas para un mismo fin? El apoyo institucional a la traducción de las literaturas en catalán, gallego, valenciano y vasco en la Feria del libro de Fráncfort.” Promoción cultural y traducción. Ferias internacionales del libro e invitados de honor, editado por Iolanda Galanes Santos, Ana Luna Alonso e Carmen Villarino Pardo, Peter Lang, 2021, pp. 225-241. 

_____. “On the Margins and Beyond: Contemporary Galician Women Fiction Writers in Multilingual Spain and the Anglosphere”. Women’s lived experiences of the gender gap: Gender inequalities from a global perspective, editado por Angela Fitzgerald, Springer, 2021, pp. 73-82.

_____ e MARÍA LAURA SPOTURNO. “How Rebel Can Translation Be? A (Con)textual Study of Good Night Stories for Rebel Girls and its Spanish Translations.” Translating Feminism. Interdisciplinary Approaches to Text, Place and Agency, editado por Maud Bracke, Julia Bullock, Penelope Morris e Kristina Schult. Palgrave-MacMillan, 2021, pp. 227-256.

_____, e MARÍA DO CEBREIRO RÁBADE VILLAR. “Feminismos gallegos posteriores a 1996.” Una nueva historia de los feminismo ibéricos, editado por Silvia Bermúdez and Roberta Johnson, Tirant lo Blanc, 2021, pp. 549-565.

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, MANUEL SANTIAGO (FORCADELA). «Do Anxo Terrible.» Cadernos Ramón Piñeiro (XLIV). Celebración de Xela Arias. «Intempériateme». Sobre a dificultade de traducírmonos, Secretaría Xeral de Política Lingüística. Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2021, pp. 91-104. 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ÁUREA. «El papel de los premios literarios en el marco de las Ferias Internacionales del Libro.» Promoción cultural y traducción. Ferias internacionales del libro e invitados de honor, editado por Iolanda Galanes Santos, Ana Luna Alonso e Carmen Villarino Pardo, Peter Lang, 2021, pp. 97-107. 

GALANES SANTOS, IOLANDA. «Introducción do libro Promoción cultural y traducción.» Promoción cultural y traducción. Ferias internacionales del libro e invitados de honor, editado por Iolanda Galanes Santos, Ana Luna Alonso e Carmen Villarino Pardo, Peter Lang, 2021, pp. 15-25.

_____. «Traducción e invitado de honoren FIL. Una aproximación.» Promoción cultural y traducción. Ferias internacionales del libro e invitados de honor, editado por Iolanda Galanes Santos, Ana Luna Alonso e Carmen Villarino Pardo, Peter Lang, 2021, pp. 75-96.

_____. «Conclusiones do libro Promoción cultural y traducción.» Promoción cultural y traducción. Ferias internacionales del libro e invitados de honor, editado por Iolanda Galanes Santos, Ana Luna Alonso e Carmen Villarino Pardo, Peter Lang, 2021, pp. 254-259.

GALANES SANTOS, IOLANDA, ANA LUNA ALONSO e CARMEN VILLARINO PARDO (eds.) Promoción cultural y traducción. Ferias internacionales del libro e invitados de honor. Peter Lang, 2021.

LUNA ALONSO, ANA. «Traducir e internacionalizar autorías gallegas: una misión delicada.» Die internationale Rezeption der Literaturen SpaniensBeiträge zur Kulturtransferforschung, editado por Ute Barbara Schilly, Frank & Timme, 2021, pp. 221-246.  

_____. «Quebec invitada de honor en Liber 2008. Recepción e impacto mediante la traducción.» Promoción cultural y traducción. Ferias internacionales del libro e invitados de honor, editado por Iolanda Galanes Santos, Ana Luna Alonso e Carmen Villarino Pardo, Peter Lang, 2021, pp. 179-195

MONTERO KÜPPER, SILVIA. «Zur Internationalisierung der galicischen Literatur durch Übersetzung – Überblick, Hintergründe und Kulturpolitik.» Die internationale Rezeption der Literaturen SpaniensBeiträge zur Kulturtransferforschung, editado por Ute Barbara Schilly, Frank & Timme, 2021, pp. 189-220.  

NOGUEIRA CARLOS. «Levantado do Chão, de José Saramago: Paisagem, política e literatura.» Alentejo(s): Imagens do Ambiente Natural e Humano na Literatura de Ficção, editado por Ana Cristina Carvalho e Albertina Raposo, Edições Colibri, 2021, pp. 83-98.

NOGUEIRA, CARLOS, BURGHARD BALTRUSCH e JORDI CERDÁ SUBIRACHS (eds.) José Saramago e os Desafíos do Nosso Tempo. Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacións, 2021.

NOIA CAMPOS, CAMIÑOCatalogue of Galician Folktales. The Kalevala Society, 2021.