Artigos 2022

Baltrusch, Burghard. 2022. “O memorial de Blimunda — reflexoes sobre a reinvencao da etica em Jose Saramago”. Revista de Estudos Saramaguianos, 15, pp. 40-67.

—–. 2022. “Sobre o poetico e o politico em Jose Saramago.” Cincinnati Romance Review: Volume 52, pp. 35-52.

—–. 2022. “We Preferred to See Less: Poetics and Politics in Jose Saramago”, Paris Institute for Critical Thinking, https://parisinstitute.org/we-preferred-to-see-less-poetics-and-politics-in-jose-saramago/, pp. 1-10.

—–. 2022. “A Dama do Pe-de-Cabra desde a Idade Media ate ao Seculo XXI — uma proposta intermedial e interdisciplinar para decolonizar o ensino de literatura e cultura portuguesas”, Portuguese Literary & Cultural Studies, pp. 1-26.

—–. 2022. “‘A arte e que transforma a sociedade’ — sobre o poetico e o politico em Graca Morais”, e-Letras com Vida — Revista de Estudos Globais: Humanidades, Ciencias e Artes, pp. 1-15.

—–. 2022. «Olhemos em silencio, aprendamos a ouvir» — a trans-ibericidade saramaguiana no contexto do debate decolonial”, Abriu : estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal, pp. 1-24 .

Fernandez Alvarez, Manuel Santiago. “Teoria da ficcion, arte da realidade.” TEMPOS NOVOS, 23 de abril de 2022, pp.92-93, https://temposdixital.gal/cultura/teoria-da-ficcion-arte-da-realidade/

—–. “Entrevista con Henrique Monteagudo.” Tempos Novos, 2 marzo 2022, pp. 44-49,

—–. “Luces de Rapsodia.” O Xinmasio de Academo. Ponte en forma (Poética), 17 de xuno, 2022.

—–. “Castelao nos horizontes.” TEMPOS NOVOS, pp. 74-77.

—–. “Vitimas da traxedia contemporanea.” TEMPOS NOVOS, p. 48-51.

—–. “Idioma, resistencia e futuro.” TEMPOS NOVOS, p. 90.

—–. “Do cego e o coxo.” TEMPOS NOVOS, p. 81.

—–. “Felizmente Queipo.” O Xinmasio de Academo. Ponte en forma (Poética), 15 de xulo, 2022,

Felizmente Queipo

Iglesias-Diaz, E. Guillermo. “Trans-gendering the Irish Na(rra)tion: Neil Jordan’s Breakfast on Pluto”, en Estudios Irlandeses, Issue 17, 2022, pp. 77-89. https://doi.org/10.24162/EI2022-10689.

Luna Alonso, Ana. 2022. “Xela Arias en la traduccion. Verso y recto.” QUADERNS. REVISTA DE TRADUCCIÓ, Vol. 29, pp. 115-136. DOI: 10.5565/rev/quaderns.64

—–. “Xela Arias, tradutora activista con voz de seu”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruna, (382), pp. 59–78. doi: 10.32766/brag.382.808.

Miguez Boveda, Carla. 2022. “Traduccion de terminologia en el lenguaje periodistico: metaforas mecanicistas y ferroviarias.” Hikma, Revista de Traducción, Vol 22, No 1, 249-274. DOI: https://doi.org/10.21071/hikma.v21i1.13495

—–. 2022. “Resena de Vasallo, Brigitte, lenguaje inclusivo y exclusion de clase. Barcelona: Larousse, 2021.” Hesperia: Anuario De Filología Hispánica, 24(2). https://doi.org/10.35869/hafh.v24i2.4119.

—–. 2022. “O impacto da (para)traducion para a dobraxe na normalizacion linguistica. Estudo do caso da serie de debuxos animados Shin-Chan en galego a traves dunha enquisa”. Viceversa. Revista galega de tradución, 22. ISSN 1135-8920

—–. 2022. “Perspectiva de genero para todes. La necesidad de formacion especifica para traducir identidades no binarias a traves del analisis de Gender Queer”. Asparkía. Investigació feminista, 41. ISSN 1132-823

Dahlgren, Marta e Miguez Boveda, Carla (2022). “Pragmatica e a traducion de poesia [Traducion dun orixinal de Marta Dahlgren]”. Viceversa. Revista galega de tradución, 22. ISSN 1135-8920

Nogueira, Carlos. 2022. “Editorial.” En Cadernos CESPUC de Pesquisa. Série Ensaios, “Saramago: Amor e Engajamento”, nº 40, pp. 9-20. Con Vera Lopes.

—–. 2022. “O coleras sagradas!/ Dai-me versos febris, agudos como espadas”: a satira na poesia de Guerra Junqueiro.” En Acta Philologica, vol. 58, pp. 45-55.

—–. “O ‘expressionismo polemico e exaltado’ de Jose Saramago”. En Colóquio/Letras, nº 210, pp. 40-49.

—–. 2022. “Com Saramago.” En ECCOM. Educação, Cultura e Comunicação, “100 anos de Jose Saramago”, vol. 13, nº 25, [numero especial], pp. 1-5.

—–. 2022. “Jose Saramago: “‘Escrevo para compreender’”. En Cincinnati Romance Review, vol. 52, pp. 1-4.

Quintairos-Solino, Alba. 2022. “Que ‘di’ o raposo?” A raposa enmascarada: como o folclore afecta as unidades fraseoloxicas, Cadernos de Fraseoloxía Galega, 159-192.

Gonzalez-Rey, M. I., e Quintairos-Solino, Alba. 2022. “Estereotipia, fraseologia y traduccion en las guias

Turísticas.” Revista Nebrija De Lingüística Aplicada a La Enseñanza De Lenguas, 16(32), 109–133. https://doi.org/10.26378/rnlael1632478

Reimondez, Maria. 2022. «Backwards is forward. Reclaiming Sexual and Gender Diversity in Galicia through Literature». Journal of Hispanic Studies.

Seijas Perez, Iria. 2022. “Irish Girlhood and Female Sexuality in Claire Hennessy s Like Other Girls.” Revista de Estudios Irlandeses, 65-76. DOI: 10.24162/EI2022-10636