Artigos 2022

Baltrusch, Burghard. (2022). “O memorial de Blimunda — reflexoes sobre a reinvencao da etica em Jose Saramago”, en Revista de Estudos Saramaguianos, 15, pp. 40-67.

_____. (2022). “Sobre o poetico e o politico em Jose Saramago”, en Cincinnati Romance Review. Volume 52, pp. 35-52.

_____. (2022). “We Preferred to See Less: Poetics and Politics in Jose Saramago”, en Paris Institute for Critical Thinking, pp. 1-10. https://parisinstitute.org/we-preferred-to-see-less-poetics-and-politics-in-jose-saramago/

_____. (2022). “A Dama do Pe-de-Cabra desde a Idade Media ate ao Seculo XXI — uma proposta intermedial e interdisciplinar para decolonizar o ensino de literatura e cultura portuguesas”, en Portuguese Literary & Cultural Studies, pp. 1-26.

_____. (2022). “‘A arte e que transforma a sociedade’ — sobre o poetico e o politico em Graca Morais”, en e-Letras com Vida — Revista de Estudos Globais: Humanidades, Ciencias e Artes, pp. 1-15.

Castro Vázquez, Olga. (2022). «La internacionalización de la literatura gallega: diplomacia cultural, red académica y traducción», en Ínsula, revista de letras y ciencias humanas,  pp. 35-39.

Da Silva Lopes, Helena. (2022). “Cross that border, close that gap: Fonsequian cinematic literature as an intangible asset”, en E-Revista de Estudos Interculturais do CEI–ISCAP (E-REI), n.º 10,  pp.1-18; DOI https://doi.org/10.34630/erei.vi10.4749.

Fernandez Alvarez, Manuel Santiago. (2022). “Castelao nos horizontes”, en TEMPOS NOVOS, pp. 74-77.

_____. (2022). “Do cego e o coxo”, en TEMPOS NOVOS, p. 81.

_____. (2022). “Entrevista con Henrique Monteagudo”, en Tempos Novos, pp. 44-49,

_____. (2022). “Felizmente Queipo”, en O Xinmasio de Academo. Ponte en forma (Poética). https://oximnasiodeacademo.com/2022/07/15/felizmente-queipo/

_____. (2022). “Idioma, resistencia e futuro”, en TEMPOS NOVOS, p. 90.

_____. (2022). “Luces de Rapsodia”, en O Xinmasio de Academo. Ponte en forma (Poética).

_____, Costas González, Xosé Henrique e Castro Buerger. (2022). «Poesía recuperada de Álvaro Cunqueiro», en Cumieira das Letras. Vol.1, pp. 11-120.

_____. (2022).  “Teoria da ficcion, arte da realidade, en TEMPOS NOVOS, pp.92-93, https://temposdixital.gal/cultura/teoria-da-ficcion-arte-da-realidade/

_____. (2022). “Vitimas da traxedia contemporanea”, en TEMPOS NOVOS, pp. 48-51.

Iglesias-Diaz, E. Guillermo. (2022) “Trans-gendering the Irish Na(rra)tion: Neil Jordan’s Breakfast on Pluto”, en Estudios Irlandeses, Issue 17, pp. 77-89. https://doi.org/10.24162/EI2022-10689.

Luna Alonso, Ana. (2022). “Escritoras gallegas paratraducidas en el espacio ibérico”, en Meta. Journal des Traducteurs // Translators Journal, Vol. 67, nº 3, 623-645. Les Presses de l’Université de Montréal. ISSN: 0026-0452 https://doi.org/10.7202/1100478arCopiedAn error has occurred.

_____. (2022). “Xela Arias en la traduccion. Verso y recto”, en QUADERNS. REVISTA DE TRADUCCIÓ, Vol. 29, pp. 115-136. DOI: 10.5565/rev/quaderns.64

_____. (2022). “Xela Arias, tradutora activista con voz de seu”, en Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (382), pp. 59–78. doi: 10.32766/brag.382.808.

Miguez Boveda, Carla. (2022). “Traduccion de terminologia en el lenguaje periodistico: metaforas mecanicistas y ferroviarias”, en Hikma, Revista de Traducción, Vol 22, No 1, 249-274. DOI: https://doi.org/10.21071/hikma.v21i1.13495

_____. (2022). “Resena de Vasallo, Brigitte, lenguaje inclusivo y exclusion de clase. Barcelona: Larousse, 2021”, en Hesperia: Anuario De Filología Hispánica, 24(2). https://doi.org/10.35869/hafh.v24i2.4119.

_____. (2022). “O impacto da (para)traducion para a dobraxe na normalizacion linguistica. Estudo do caso da serie de debuxos animados Shin-Chan en galego a traves dunha enquisa”, en Viceversa. Revista galega de tradución, 22. ISSN 1135-8920

_____. (2022). “Perspectiva de genero para todes. La necesidad de formacion especifica para traducir identidades no binarias a traves del analisis de Gender Queer”. Asparkía. Investigació feminista, 41. ISSN 1132-823.

Dahlgren, Marta e Miguez Boveda, Carla (2022). “Pragmatica e a traducion de poesia [Traducion dun orixinal de Marta Dahlgren]”. Viceversa. Revista galega de tradución, 22. ISSN 1135-8920.

Naia, X., e Lourido, I. (2022). «La poesía oral improvisada como práctica política antagónica. Apuntes sobre la reinscripción contemporánea de la regueifa en el campo cultural gallego: Notas sobre a reinscrição contemporânea da regueifa no campo cultural galego», en 452ºF. Revista De Teoría De La Literatura Y Literatura Comparada, (27), 277–96. https://doi.org/10.1344/452f.2022.27.15

Nogueira, Carlos. (2022). “Editorial, en Cadernos CESPUC de Pesquisa. Série Ensaios, “Saramago: Amor e Engajamento”, nº 40, pp. 9-20. Con Vera Lopes.

_____. (2022). “O coleras sagradas!/ Dai-me versos febris, agudos como espadas”: a satira na poesia de Guerra Junqueiro», en Acta Philologica, vol. 58, pp. 45-55.

_____. (2022). “O ‘expressionismo polemico e exaltado’ de Jose Saramago”, en Colóquio/Letras, nº 210, pp. 40-49.

_____. (2022) . “Com Saramago”, en ECCOM. Educação, Cultura e Comunicação, “100 anos de Jose Saramago”, vol. 13, nº 25, [numero especial], pp. 1-5.

_____. (2022). “Jose Saramago: “Escrevo para compreender»”, en Cincinnati Romance Review, vol. 52, pp. 1-4.

_____. (2022). «Teatro para Luís Camões: Que farei com Este livro?«, en Revista da Anpoll, vol.53, nº3, pp.112-128.

Quintairos-Solino, Alba. (2022). «“Que di o raposo?” A raposa enmascarada: como o folclore afecta as unidades fraseoloxicas», en Cadernos de Fraseoloxía Galega, 159-192.

Gonzalez-Rey, M. I., e Quintairos-Solino, Alba. (2022). “Estereotipia, fraseologia y traduccion en las guias. Turísticas”, en Revista Nebrija De Lingüística Aplicada a La Enseñanza De Lenguas, 16(32), 109–133. https://doi.org/10.26378/rnlael1632478.

Reimondez, Maria. (2022). «Backwards is forward. Reclaiming Sexual and Gender Diversity in Galicia through Literature», en Journal of Hispanic Studies.

Seijas Perez, Iria. (2022). “Irish Girlhood and Female Sexuality in Claire Hennessy s Like Other Girls”, en Revista de Estudios Irlandeses, 65-76. DOI: 10.24162/EI2022-10636.

_____. (2022). Review of Queer Whispers: Gay and Lesbian Voices of Irish Fiction, by José Carregal. Miscelánea: A Journal of English and American Studies, no. 66, 2022, pp. 201-205. https://doi.org/10.26754/ojs_misc/mj.20227114.

Torres Outón, Sara María. (2022). “Consecuencias de los cambios y transformación de la oferta comercial de nuestras ciudades. El comercio de proximidad es algo más que provisión de bienes y productos”, en Minius: Revista do Departamento de Historia, Arte e Xeografía, ISSN 1131-5989, Nº 27, 2022, págs. 359-382.