Poesía actual e política II: conflito social e dialoxismos poéticos (POEPOLIT II)

INVESTIGADOR PRINCIPAL Burghard Baltrusch
REFERENCIA DO PROXECTO PID2019-105709RB-I00, 2020-2023
ANO DE CONCESIÓN 2020
CONVOCATORIA Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades do Goberno de España 2020-2023
DATA DE INICIO 2020
DATA DE FINALIZACIÓN 2023
IMPORTE DA AXUDA CONCEDIDA 56.870,00€
URL https://poepolit.webs.uvigo.es/