Libros e capítulos de libros 2020

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, MANUEL SANTIAGO (FORCADELA). «Vicente Risco e o Círculo de Eranos.» Cadernos Ramón Piñeiro (XLII). Dentro de Nós mesmo e a rente ou ao redor, editado por Luís Cochón e Laura Caamaño Pérez. Centro Ramón Piñeiro para a investigación, 2020, pp. 403-408. 

_____. «A épica do eu na poesía de Eduardo Pondal.» El yo en la epopeyanuevos espacios de subjetividad en la poesía épica ibérica y latinoamericana del siglo XIX, editado por Dirk Brunke e Roger Friedlein, Iberoamericana / Vervuet, 2020, pp. 87-102.