Turismo e tradución: fonte de riqueza cultural e económica. Análise e proposta de mellora da páxina web oficial de turismo do Concello de Vigo e da tradución nas súas versións: galega, inglesa, portuguesa e francesa

 

DOUTORANDA Raquel Noriega Rodríguez
TÍTULO Turismo e tradución: fonte de riqueza cultural e económica. Análise e proposta de mellora da páxina web oficial de turismo do Concello de Vigo e da tradución nas súas versións: galega, inglesa, portuguesa e francesa
DIRECTORA

 

Áurea Fernández Rodríguez

LIÑA DE INVESTIGACIÓN Terminiloxía
RESUMO

Situar o turismo na comarca de Vigo e na comunidade galega. Analizar e contrastar tamén coas páxinas oficiais de turismo das outras seis grandes cidades galegas así como a de Francia e do Reino Unido (potenciais visitantes estranxeiros ao noso país).

Investigar e analizar como se explotan e se comunican os recursos turísticos: formatos, linguas empregadas, calidade da linguaxe verbal e non verbal, linguaxe verbo-icónica.

PALABRAS CHAVE turismo, Vigo, páxina web, análise, proposta(s) de mellora.