Tradución e comercio internacional no sector vitivinícola galego

 

DOUTORANDA Ana Iglesias Pérez
TÍTULO
Tradución e comercio internacional no sector vitivinícola galego
DIRECTORA

 

Iolanda Galanes Santos

LIÑA DE INVESTIGACIÓN Tradución especializada
RESUMO

A crecente internacionalización das adegas galegas implica que exista unha demanda de servizos de tradución e interpretación. O obxectivo da nosa tese, en estado incipiente, é coñecer o papel do tradutor e do intérprete nestas empresas. Para coñecer cantas e cales son no seno das adegas das distintivas Denominacións de Orixe (D.O.), creamos unha base de datos con información sobre esas adegas con respecto á exportación. Os resultados amosan o grao de internacionalización das adegas das D.O. de Galicia e a relevancia das linguas e da tradución na exportación dos seus producos. A partir desta análise, preténdese reflexionar sobre os servizos de tradución e interpretación no Comercio Internacional, en concreto no mundo do viño en Galicia, e seleccionar un corpus de análise representativo da internacionalización destas empresas, das que estudaremos en detalle as súas comunicacións en linguas estranxeiras (inglés e francés).

PALABRAS CHAVE tradución, exportación, comercio internacional, viño, vitivinicultura