Feminism against conservative threats: feminist responses to anti-gender mobilization.

INVESTIGADORXS PRINCIPAIS Haaris Sheik (Interesource, Ireland). Investigadora de BIFEGA participante: María Isabel del Pozo Triviño
REFERENCIA DO PROXECTO 2019-1-IE01-KA202-051558
ANO DE CONCESIÓN 2019
CONVOCATORIA Call 2019 Round 1 KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices  KA202 – Strategic Partnerships for vocational education and training
DATA DE INICIO 2019
DATA DE FINALIZACIÓN 2022
IMPORTE DA AXUDA CONCEDIDA 373.980 €