Glosario crítico da poesía medieval galego-portuguesa. III. Edición crítica dixital das cantigas de amor.

INVESTIGADORXS PRINCIPAIS Manuel Ferreiro Fernández (Investigador de BIFEGA presente: Bieito Arias Freixedo)
REFERENCIA DO PROXECTO
ANO DE CONCESIÓN 2015
CONVOCATORIA Ministerio de Economía y Competitividad. Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Subdirección General de Proyectos de Investigación
DATA DE INICIO 2016
DATA DE FINALIZACIÓN 2018
IMPORTE DA AXUDA CONCEDIDA 39.200 €
ROL (Socio ou líder do proxecto) Socio