Cuerpos en tránsito II: diferencia e indiferencia.

INVESTIGADORA PRINCIPAL Belén Martín Lucas
REFERENCIA DO PROXECTO FFI2017-84555-C2-2-P
ANO DE CONCESIÓN 2018
CONVOCATORIA Ministerio de Economía y Competitividad. Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Subdirección General de Proyectos de Investigación
DATA DE INICIO 1 xaneiro 2018
DATA DE FINALIZACIÓN 31 decembro 2021
IMPORTE DA AXUDA CONCEDIDA 48. 400 €
ROL (Socio ou líder do proxecto) Líder
URL https://bodiesintransitproject.com/