Mediación lingüística para a cooperación ao desenvolvemento (MELINCO).

INVESTIGADORXS PRINCIPAIS Maribel del Pozo Triviño
REFERENCIA DO PROXECTO PR 815A 2019/6
ANO DE CONCESIÓN 2019
CONVOCATORIA Xunta de Galicia
DATA DE INICIO 2019
DATA DE FINALIZACIÓN 2020
IMPORTE DA AXUDA CONCEDIDA 31.578,94 €
ROL (Socio ou líder do proxecto) Líder