Libros e capítulos de libros 2020

Libros e capítulos de libros 2020 Andrés Padín, Tamara. (2020). «La traducción privada en la poética de Marilar Aleixandre». En En otras palabras: género, traducción y relaciones de poder. Coordinado por María Dolores Martos Pérez, Marian Sanfilippo y Mariángel Soláns...

Libros e capítulos de libros 2019

Libros e capítulos de libros 2019 Angueira, Anxo. (2019). Rexurdimento, a palabra e a idea. Vigo: Xerais, pp. 304. Arias Freixedo, Xosé Bieito (coed. e coautor). (2019). The Vindel Parchment and Martin Codax / O Pergamiño Vindel e Martin Codax. The Golden Age of...

Artigos 2020

Artigos 2020 Andrés Padín, Tamara. (2020). «A experiencia de autotradución poética de Corpo de Antiochia: un exercicio de tensión textual e paratextual froito dunha realidade asimétrica.» Galicia 21 Journal of Contemporary Galician Studies, Vol. I, pp. 100-124. ...

Artigos 2019

Artigos 2019 Baltrusch, Burghard. (2019). “A arte é o que fica na história” — O Ano de 1993 de José Saramago e as ilustrações de Graça Morais”, Bulletin of Hispanic Studies. _____. (2019). «Bibliografía activa e passiva (practicamente «exaustiva») de Adília Lopes»....

Artigos 2018

Artigos 2018 Angueira Viturro, Anxo. (2018). «Manuel Barros, crítico e tradutor de Rosalía.» Follas novas: revista de estudos rosalianos, ISSN 2530-3813, Nº. 3, pp. 112-122. _____. (2018).»O «Entremés gallego» (ca. 1708-1712)unha descuberta extraordinaria.»  A Trabe...

Artigos 2017

Artigos 2017 Baltrusch, Burghard. (2017). «A pura lingua como negociação entre o traduzível e o intraduzível em Walter Benjamin». En 1616, Anuario de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, Vol. 7, pp. 457-476. _____. (2017). «Nos 30 anos d´a jangada...