PUBLICACIÓNS

Artigos 2020

ANDRÉS PADÍN, TAMARA. "A experiencia de autotradución poética de Corpo de Antiochia: un exercicio de tensión textual e paratextual froito dunha realidade asimétrica." Galicia 21 Journal of Contemporary Galician Studies, Vol. I, 2020, pp. 100-124.  BALTRUSCH, BURGHARD....

Artigos 2019

BALTRUSCH, BURGHARD.  BERMÚDEZ MONTES, MARÍA TERESA. "Poesia e subversão: o corpo feminino como ferramenta política em Sangria, de Luíza Romão." Romance Notes, vol. 59 no. 3, 2019, p. 421-434. Project MUSE, doi:10.1353/rmc.2019.0037. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ÁUREA. ...

Artigos 2018

ANGUEIRA VITURRO, ANXO. "Manuel Barros, crítico e tradutor de Rosalía." Follas novas: revista de estudos rosalianos, ISSN 2530-3813, Nº. 3, 2018, pp. 112-122 _______. "O "Entremés gallego" (ca. 1708-1712)unha descuberta extraordinaria."  A Trabe de ouro: publicación...

Artigos 2017

ANGUEIRA VITURRO, ANXO.  _______. DEL POZO TRIVIÑO, MARIBEL.  FORCADELA, MANUEL. “Queizán Rosalía de Castro e o poder sesual." Follas novas: revista de estudos rosalianos, ISSN2530-3813, Nº. 2, 2017, Xeráis, 2017, pp. 192-196. NOGUEIRA, CARLOS.  NOIA CAMPOS,...

«O riso no Realismo português»

AUTORES Burghard Baltrusch e Carlos Nogueira  TÍTULO "O riso no Realismo português" EN Romanische Forschungen, nº 4 ANO 2017 URL https://www.researchgate.net/publication/321438474_O_riso_no_Realismo_portugues  

«Os refuxiados políticos e a tradución»

AUTORA Áurea Fernández Rodríguez TÍTULO “Os refuxiados políticos e a tradución” EN Madrygal; Revista de Estudios Gallegos, Vol. 20, Especial.  ISSN: 1138-9664 / ISSN-e 988-3285 EDITORIAL Universidad Complutense ANO 2017 PÁXINAS 215-226 DOI...

«Memorias dun neno labrego: a forxa dun longseller»

AUTORA Iolanda Galanes Santos TÍTULO “Memorias dun neno labrego: a forxa dun longseller” EN Madrygal; Revista de Estudios Gallegos, Vol. 20, Especial. ISSN: 1138-9664 EDITORIAL Universidad Complutense ANO 2017 PÁXINAS 113-126 DOI http://dx.doi.org/10.5209/MADR.56225...